Biztonság és adatvédelem

A Gondolkodó Játékbolt Kft. számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználók és, Vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és minőségirányítási szabályzatának megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. Ennek megfelelően a Gondolkodó Játékbolt Kft. elkötelezte magát, hogy a felhasználók és Vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat és a saját minőségirányítási szabályzatát megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást, valamint a Webáruház üzemeltetőjének történő adatszolgáltatást leszámítva a Gondolkodó Játékbolt Kft. az általa kezelt adatokat az itt közölteken túl harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók a Gondolkodó Játékbolt Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

Az adatokat minden módon védi a Gondolkodó Játékbolt Kft., különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

Kizárólag olyan adatot kér a Gondolkodó Játékbolt Kft. a regisztráció során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat a Gondolkodó Játékbolt Kft. saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti. A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Gondolkodó Játékbolt Kft. a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. A Webáruház mindenben betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szigorú előírásait.

 

A Vevő által megadott személyes és egyéb adatokat kizárólag a Webáruház tulajdonosa és üzemeltetője kezeli és dolgozza fel, külön adatkezelő és adatfeldolgozó nem vesz részt a folyamatban. A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet a Vevő internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan a Vevő meglátogatta Webáruházunkat, de ilyenek a Vevő által használt böngésző beállításai is. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.

 

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Info tv. előírásai keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a Vevő személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a gemklub.hu honlapon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik egy vásárlói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel nálunk. Adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, valamint a Vevő beleegyezésével használjuk föl. Sok esetben az adatok használata csak pszeudonimizált vagy anonimizált formában történik. Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig tart azzal, hogy számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig kötelesek vagyunk megőrizni.

 

A gemklub.hu meglátogatása során rendszerint a következő adatokat tároljuk technikai okokból az ún. naplófájlokban:


 • - a csatlakozott számítógép IP-címe,
 • - az a weboldal, ahonnan a Vevő hozzánk látogat (hivatkozási hely),
 • - a Vevő által meglátogatott weboldalaink látogatásának ideje és időtartama,
 • - böngészőjének típusa és beállításai,
 • - operációs rendszer.

Az adatokat technikai elővigyázatosságból legfeljebb 7 napig tároljuk a jogosulatlan belépésekkel szemben adatfeldolgozó rendszerünk védelmében. Álnevesített (pszeudonimizált) használói profilok: A jogi rendelkezések keretein belül reklám és marketing-kutatás céljára, továbbá azért, hogy szolgáltatásainkait egyre jobban vásárlóink igényeihez és elvárásaihoz igazítsuk, anonim módon statisztikát készítünk a felhasználói profilok alapján és kiértékeljük ezeket. Az Info tv. 14. § alapján Önnek bármikor joga van az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonni. Sütik használata: Weboldalainkon ún. sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk a Vevőnek, amikor meglátogatja a weblapunkat. Ebbe tartoznak például a bevásárlókosár funkciójának megjelenítésére szolgáló alapbeállítási paraméterek. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely a Vevő által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor a Vevő meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem a Vevő merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a honlapon.

Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy webböngészőjének súgóján keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gemklub.hu funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha Ön letiltja a sütik használatát.

Amikor rendel tőlünk, a Vevő által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi törvények keretein belül. A Vevőtől kért információk, amelyek a Vevő által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, az űrlapon kötelező mezőként szerepelnek, a többi adat önkéntes. A szerződések megkötéséhez és végrehajtásához az egyes esetektől függően szükségünk van olyan kapcsolati információkra, mint a név, szállítási és számlázási cím, illetve a Vevő által választott fizetési módról szóló tájékoztatás. Ezen kívül a Vevő adatait használjuk még vásárlói adatbázisunk frissítésére, hogy az adatbázisban csak releváns adat tárolódjon. Gépelési hibák elkerülésére és annak biztosítására, hogy a Vevő által rendelt árucikket meg is kapja, a beírt címet teljesség és pontosság tekintetében ellenőrizzük.

 

A Webáruház termékválasztékáról és különleges akcióiról szóló tájékoztatás és egyéb értesítések átvitele

Adatait fölhasználjuk a Vevő rendelései alapján, arra, hogy e-mailben személyre szabott tájékoztatást küldjünk termékválasztékunkról és a Webáruház egyéb promócióiról, ajánlatairól. Természetesen amennyiben a Vevő nem kíván hírlevelet kapni, bármikor letilthatja ezt a funkciót. Olyan tájékoztatási célú értesítések, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés teljesítéséhez és a gemklub.hu működéséhez, például a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk vagy díjfizetéses csomagok (pl. rendelés visszaigazolása, szerződési dokumentumok, fizetés feldolgozása), nem tilthatók le. Ezeket az értesítéseket a Vevő által megadott célhelyre küldjük.

Tároljuk és felhasználjuk a Vevő adatait, amikor megkeres minket telefonon, emailben vagy a kapcsolati űrlapunkon keresztül, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk személyes adatait és a technikai információkat olyan mértékben, amennyire az szükséges a Weboldalon történő helytelen használat vagy más törvénytelen cselekedet megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, pl. az adatbiztonság fenntartása miatt informatikai rendszerünk elleni támadás esetére. Végül tároljuk és felhasználjuk adatait olyan mértékben, amennyire erre minket a jogszabályok köteleznek, így a többi között hivatalos szerv vagy bírósági végzés alapján, jogaink biztosítására és igényeink követelésére.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A fogyasztó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Átvitel egyéb harmadik fél részére

Adatait a rendelés teljesítése érdekében kizárólag az áruk kiszállításához szükséges mértékben átadjuk a logisztikai cégeknek és a rendelést kezelő postai ügyintézőknek Végül adatait átküldjük harmadik félnek vagy hivatalos hatóságnak a fennálló adatvédelmi törvények keretén belül, ha erre minket hivatalos végzés vagy bírósági határozat kötelez, illetve ha erre engedélyünk van, továbbá jogaink biztosítására és követeléseink kikényszerítésére.

Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért a Vevő nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Azokat az alkalmazottainkat, akik a személyes adatokat földolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme érdekében ezeket az adatokat kódolt-titkosított formában továbbítjuk. Adatai hosszú távú oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk. Ezek az elvek azoknál a vállalatoknál is érvényesek, amelyek rendeléseink és instrukcióink révén adatot dolgoznak fel és használnak.

 

A Vevő adatokkal kapcsolatos jogai

A Vevőnek törvényadta joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat.

Beleegyezés, visszavonás és tiltakozás joga Amikor adatait olyan célra használjuk, amely a jogi rendelkezések folytán megköveteli a Vevő beleegyezését, mindig kérjük a Vevő kifejezett engedélyét és naplózzuk az engedélyt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az egyszer megadott engedélyt bármikor vissza lehet vonni, és/vagy Ön tiltakozhat adatainak olyan jövőbeni használata ellen, mint a reklám, a piackutatás és véleménykutatás. Szíves megértését kérjük, hogy a Vevő tiltakozásának/visszavonásának végrehajtása esetleg némi időt vesz igénybe, és hogy az implementálás idején Ön még esetleg továbbra is kaphat tőlünk értesítőket. Beleegyezésének vagy tiltásának kifejezésére, elegendő számunkra egy arról szóló egyszerű értesítés is.

 

A GÉM KLUB Facebook oldal szabályzata és felhasználási feltételei

A GÉM KLUB Facebook oldala nagy örömmel fogad és szívesen közzétesz minden olyan hozzászólást vagy linket, amely a megjelenített témákhoz kapcsolódik. A látogatók hozzászólásait folyamatosan ellenőrizzük, a nem ide illő, valamint a mások személyét vagy jogait sértő hozzászólásokat, anyagokat töröljük.

Az oldalon megjelenő vélemények azonban mindezek ellenére sem tekinthetőek a GÉM KLUB szerkesztősége hivatalos állásfoglalásának, azokért a GÉM KLUB semmilyen felelősséget nem vállal.

GÉM KLUB Facebook oldal Felhasználási Feltételek

Az oldalon folyamatosan tájékoztatjuk látogatóinkat a GÉM KLUB újdonságairól, de a látogatóknak alkalmuk nyílik arra is, hogy megosszák véleményüket egymással az aktuális posztokról. A látogatók által feltöltött anyagok – például vélemények, linkek stb. (a továbbiakban: Felhasználói Tartalom) – nem tükrözik sem a GÉM KLUB, sem alkalmazottai hivatalos álláspontját.

A GÉM KLUB  (a) nem vizsgálja az oldalon közzétett Felhasználói Tartalom hitelességét, (b) nem vállal felelősséget a rajongói oldalon megjelenő Felhasználói Tartalomért.

Az oldal látogatóinak be kell tartaniuk a Facebook Felhasználói Szabályzatát (Facebook's Terms of Use), valamint a GÉM KLUB oldal Felhasználási Feltételeit. A GÉM KLUB nem vizsgálja az összes Felhasználói Tartalmat a közlés előtt vagy közvetlenül a közlés után. A GÉM KLUB bízik abban, hogy jelen rajongói oldal látogatói nem osztanak meg az oldalon olyan tartalmakat, amelyek különösen az alábbi kategóriák valamelyikébe eshetnek:

 • rágalmazó, provokatív, pornográf, támadó, sértő, erőszakos, diszkriminatív, kirekesztő, rasszista, idegengyűlölő, szexista stb. hozzászólások, tartalmak, avatarok/profilképek

 • offtopic vagy bomlasztó témák (az elkötelezett, kritikus vitákat „az ész, a képzelet és a humor jegyében” folytassátok. Még ha véleményetek eltérő is, a nézeteltéréseket egymás iránti tisztelettel kezeljétek!)

 • sértő vagy támadó tartalmú, tisztességtelen vagy obszcén képek, illetve linkek hasonló tartalmú oldalakra

 • ide nem illő tartalmak, szolgáltatások, szerencsejáték, fogadás stb. reklámja

 • saját kampányok, programok, nem releváns tartalmak népszerűsítése

 • szélsőséges politikai közlemények, vélemények

 • szerzői jogokat sértő képek, videók vagy más tartalmak, a jogsértő magatartás bátorítása