Carcassonne, Carcassonne és megint Carcassonne!

2006-04-11 13:51:00

Megjött a Carcassonne szállítmány! A Carcassonne társasjáték legújabb kiegészítője, a Carcassonne – „A torony” az egyik legjobb folytatása a Carcassonne társasjáték sorozatnak. Ebből az ünnepi alkalomból készült egy kis összefoglaló az eddigi kiegészítőkről is. 

A legújabb Carcassonne kiegészítő : Carcassonne – „A torony” 

Új dimenzió jelenik meg a játékban, lehet immár felfelé is építkezni. Természetesen vannak új lapocskák, melyek most toronyépítő helyeket mutatnak, és ide lehet letenni a fa toronyelemeket. Aki ráteszi a saját figuráját, azé a torony. 


Kezdjük az elejétől: Carcassonne a 2001-es év legjobb társasjátéka

A játékot egy hasonló nevű középkori francia város ihlette. Külön kezelhető részekből áll a tábla, különböző terepmozaikokból, melyeket a játékosok helyeznek el a játék folyamán; a térképépítés a legfontosabb stratégiai elem és ez biztosítja azt is, hogy nagyon változatos helyzetek alakulhassanak ki. A legfőbb cél a győzelmi pontok begyűjtése, mielőtt a tereplapok elfogynának. 

Minden játékosnak van 7 fabábuja (a nyolcadikat csak a pontozótáblán használja), amiket elhelyezhet a térképen abból a célból, hogy saját birtokait jelezze. A tereplapok hasonlóak, de mégis különböznek egymástól attól függően, hogy mit ábrázolnak: mezők, városok, utak és kolostorok. Amikor egy játékos elhelyez egy mozaikot, meg van a lehetősége arra, hogy elhelyezze saját bábuját valahol a lapocskán azért, hogy győzelmi pontokat gyűjtsön attól függően, hogy melyik adott elemre (út, mező stb.) helyezte a bábut. 
Az útra vagy városra helyezett bábu értéke nőni fog az út hosszától, a város növekedésétől függően; a legnagyobb különbség az, hogy a játék végén egy befejezetlen út is jelent győzelmi pontokat, míg a befejezetlen város csak a felét éri. Ezen kívül az útra vagy városra helyezett bábuk még használhatók lesznek ugyanabban a játékban, (mivel levehetők, ha az út vagy város befejezett), ami növeli stratégiai értéküket. Másrészről azokat a bábukat, amiket mezőre helyezünk, csak a játék végén értékelhetjük. Végül több pontot érnek, de amelyiket egyszer mezőre helyeztük, játék végéig ott marad, nem lehet újból használni. 
A bábukat olyan területre lehet helyezni, ahová más játékos még nem rakott; mindenesetre, ahogy a térkép növekszik méretben és egyre bonyolultabbá válik, bizonyos területek összeolvadhatnak egyetlen zónába, tehát előfordulhat, hogy különböző játékosokhoz tartozó bábuk osztoznak ugyanazon az úton, városon, mezőn és a győzelmi pontok is megoszlanak vagy megsemmisülnek. Ebben a helyzetben nagyon hasznos a kolostor, mivel azok külön tereplapon vannak és ha egy játékos elhelyezi rajta a bábuját, akkor soha nem kell osztoznia győzelmi pontokon; másrészről viszont kolostorral nehéz magasabb pontszámot elérni. 


Az első kiegészítő

Kevéssé ismert érdekesség, hogy a magyarul is megjelent kiegészítő előtt jelentek már meg németül Carcassonne kiegészítők: a kis dobozos sorozatról van szó, melyek közül az első, a "Folyó" már 2001-ben kapható volt az esseni játékkiállításon. Mégpedig ingyen! A Hans in Glück kiadó reklám célból osztogatja azóta is osztogatja minden év „essenén” (ami játékos körökben az október megfelelője) az újabb mini kiegészítőket, pl. a „Gróf” című dobozt, mely vár-elemeket tartalmaz. Hosszú sorok kígyóznak ezekért a kincsekért Essenben, mert nem csak ingyen van, de valóban új színt visz a játékba. Sajnos kereskedelmi forgalomba csak a maradék jut, és hamarosan a gyűjtők kincseként lehet csak hozzájutni ezekhez borsos árakon.
A Hans in Glück kiadót ez inspirálta végül az első nagy kiegészítő megjelenésére, mert nem az a fajta kiadó, mely a játékokat folytatásban szokta megjelentetni. Még az Év játéka címet sem akarták automatikusan meglovagolni, ahogy azt már évek óta minden kiadó teszi, de végül nem tudtak ellenállni a kísértésnek. Hál isten!A kiegészítőben új lapocskák sejtetnek nagyobb variációs lehetőséget, és valóban bővülnek a játék taktikai lehetőségei. A lényeg azonban az, hogy most már 6 személy is játszhatja a Carcassonne-t! Ehhez hozzájárul néhány szabálymódosítás is: egy Katedrális háromszorosára növelheti egy város értékét, egy Tóparti gazdaság pedig megduplázhatja egy új értékét. A nagyobb követőkkel pedig egy város, vagy mező egy szempillantás alatt átvehető. 


Carcassonne - Burgfräulein & Drache – „Várkisasszony és sárkány”

Az alapjáték 30 új területkártyával gazdagodik, valamint lett sárkányunk és a tündérünk is. Ezek nem tartoznak egyik játékoshoz sem: a játék során bármelyik lapkára lerakhatóak. 
Új területkártyák a tűzhányók, sárkányok, mágikus ajtók, grófkisasszonyok, alagút, kolostor. Szerintünk ez a legjobb Carcassonne kiegészítő.
A tűzhányók (6 területkártya): Erre a területkártyára nem rakhatunk le alattvalót. Ezután, bárhol is van a sárkány, rá kell rakni erre a területkártyára.
A sárkány (12 területkártya): Ha valaki egy ilyen területkártyát csap fel, mozgásba lendül a sárkány! Elsőként az a játékos lép a sárkánnyal, akin épp a sor van, majd az óramutató járása szerint a többiek. Mindenki egy területkártyát lép a sárkánnyal, vagy függőlegesen, vagy vízszintesen. A sárkány, függetlenül a játékosok számától, mindig 6 kártyányit lép - kivéve, ha zsákutcába kerül. Amennyiben a sárkány olyan területkártyára lép rá, amelyen van alattvaló, az az alattvaló visszakerül tulajdonosához. 
A mágikus ajtók (6 területkártya): Ha valaki ilyen területkártyát húz fel, akkor alattvalóját ráteheti erre a területkártyára, vagy bármelyik, már lerakott területkártyára. 
A grófkisasszonyok (6 területkártya) : Ha valaki ilyen területkártyát húz fel, azt a szabályok szerint kell letennie. Amennyiben a játékos a területkártyát egy olyan városhoz rakja le, ahol már van legalább egy lovag, onnét egy, általa kiválasztott lovagot el kell távolítania - vissza kell azt adnia a tulajdonosnak. Ilyenkor azonban a játékos nem rakhat le alattvalót a lapkára: sem a városra, de még rétre vagy útra sem. Amennyiben viszont a játékos egy üres városhoz rakja a területkártyát, vagy új várost kezd, a rendes szabályok szerint lerakhat egy alattvalót.
A tündér (nem tartozik hozzá területkártya): A játék elején a tündért a játéktér mellé kell tenni. A játék folyamán az a játékos, aki nem rak le alattvalót, a tündért rá- illetve átrakhatja bármelyik olyan területkártyára, amelyen van egy saját alattvalója. A tündérnek 3 képessége van: Először a sárkány nem léphet rá arra a területkártyára, amelyen ott a tündér, így az ezen a területkártyán lévő alattvaló biztonságban van a sárkányról. Másodszor ha a tündér olyan területkártyán áll, ahol az aktív játékosnak van alattvalója, nyomban kap 1 pontot. Harmadszor ha az értékelésnél a tündér is az adott helyen (városon, úton, kolostoron, vagy akár réten) áll, a játékos, akinek alattvalójánál van a tündér, 3 pontot kap - ez független attól, kinek mennyi pont jár az értékelésnél. 
Alagút: Az út nem szakad meg, azonban az alsó és a felső rétek nincsen összekötve (két külön rét). 
Kolostor a városban: A játékosnak, amikor lerakja alattvalóját, el kell döntenie, hogy azt lovagként rakja le a városra vagy szerzetesként a kolostorra. Ha a kolostorra rakja, az - a rendes szabályok szerint - akkor kerül kiértékelésre, amikor a területkártyát 8 másik területkártya veszi körül, s természetesen nem szükséges, hogy a város is befejeződjön. Ha a városban már van lovag, a játékos nem rakhat le lovagot, de alattvalóját ilyenkor is lerakhatja szerzetesként a kolostorra; értelemszerűen ugyanez igaz a fordított helyzetre is, vagyis ha a játékos alattvalóját szerzetesként rakja le, utóbb még lerakható egy lovag az üres városra.

Carcassonne - Händler & Baumeister – „Kereskedő és építőmester”
A játékot kiegészítő új lapocskákon árucikkek jelennek meg. Amikor elkészül egy olyan város, amelyben található legalább egy árucikk, először is a szokott módon ki kell értékelni az elkészült várost. Ezután az a játékos, aki befejezte a várost (vagyis lerakta a várost lezáró utolsó területkártyát), az adott város kereskedőjeként minden egyes, a városban található árucikkért kap egy megfelelő árucikket. A játék végén az a játékos, akinek a legtöbb bora van, kap 10 pontot; ugyanígy 10-10 pontot kap az a játékos, akinek a legtöbb búzája, illetve posztója van. Amennyiben az első helyen holtverseny alakulna ki, mindannyian megkapják a 10 pontot.
Az új alattvalók - disznó és építész. A disznót és az építészt ugyanúgy kell játékba hozni, mint a többi alattvalót; a disznót csak rétre lehet lerakni, és növeli a parasztok számára a városok értékét. A játékos csak olyan rétre teheti le a disznót, ahol már van legalább egy parasztja. A disznó a játék végéig a réten marad. 
Az építészt útra, illetve városra lehet lerakni, és lehetővé teszi, hogy tulajdonosa "duplázzon". 
További területkártyák kerülnek játékba: például a híd, melynél a kereszteződéstől eltérően az utak megszakítás nélkül haladnak jobbról balra, vagy a három bejáratú kolostor, vagy a három vár-elemet tartalmazó lapocska.

Carcassonne - Die Jäger und Sammler – „Vadászok és gyűjtögetők” 

Új elem a játékban, hogy ha egy területlapocska lezár egy erdőt vagy folyót (forrás vagy tó a folyó mindkét végén), akkor az a játékos, akinek az adott területen tartózkodik törzsi tagja, megkapja az erdő vagy folyó nagyságának megfelelő győzelmi pontokat, kiegészítve a tóban található halakért járó jutalom pontokkal. Amennyiben két vagy több törzs is jelen van egy ilyen lezárt területen, úgy az kapja a pontokat, akinek több tagja van jelen ott. Ha egyenlők az erőviszonyok, akkor mindenki megkapja a pontokat.

A játék elején mindenki kap 2 kunyhót is, amit tóra vagy folyóra helyezhet. Azonban - csak úgy, mint a vadászok, akiket a mezőre helyezünk- csak a játék végén jelenthetnek győzelmi pontokat, amikor valaki az utolsó lapocskát is a térképhez illesztette. Ha ez megtörtént, akkor minden játékos eltávolítja törzsének azokat a tagjait, akik lezáratlan erdőn vagy folyón tartózkodnak anélkül, hogy pontot kapnának értük. Ezután kezdődik csak a vadászok és kunyhók értékelése. Ekkor a játékos minden halért bonusz-pontot kap amely abban a folyórendszerben van, melyre a kunyhóját helyezte. A kunyhókra is vonatkozik a korábban már említett többségi vagy egyenlőségi elv.

A kunyhók után a vadászokat értékeljük és kapnak győzelmi pontokat az elfoglalt vadászterületeken látható vadállatokért. Viszont előfordul, hogy az adott területen kardfogú tigrisek is vannak. Ezek „konkurenciát” jelentenek a vadászoknak; jelenlétükkel csökkentik a megszerezhető pontok számát. Az egyes törzsek tagjainak létszámarányát itt is figyelembe kell venni a pontozáskor. Mindezen számítások után még némi korrekciót jelentenek az aranyrögökért lerakható speciális lapocskák. Amelyiken tűz van, az a környező vadászmezőről távol tartja a tigriseket, a gombák az erdő értékét növelik, ha pedig valaki a dolmen mellé helyez egy vadászt, akkor csak ő kap pontot a környező tisztásért függetlenül a többi törzs vadászainak számától.

Ez a kiegészítő még több taktikai finomságot visz a játékba, és még kiegyensúlyozottabbá teszi azzal, hogy nagy mennyiségű győzelmi pontot csak a játék végén lehet elosztani és így a versenyszellem nem lankad egészen a játék végéig. 

AZ ÖNÁLLÓ CARCASSONNE JÁTÉKOK
Amíg a kiegészítők egymással is kombinálható játékelemekkel rukkolnak elő, vannak olyan finomságok, melyeket csak egy zárt rendszeren belül lehet kiegyensúlyozni, és az alkotók jobbnak látták önálló játékként kihozni. Ilyenek a Die Burg – „A vár”, a Die Stadt – ”A város” és a Neues Land- „Új föld”.

Carcassonne - Die Burg – „A vár”
A Carcassonne játék e kétszemélyes változatában várost építenek a riválisok, és ezúttal tornyokat, házakat, utakat és udvarokat taktikus elhelyezésével próbálnak meg minél több pontot szerezni. A vazallusaink lehetnek lovagok, apródok, heroldok és kereskedők. 

Carcassonne - Die Stadt – ”A város”
”A város” a Carcassonne társasjáték legszebb változata. A Carcassonne - Die Stadt nem Carcassonne társasjáték kiegészítő, hanem ez egy exkluzív kivitelű önálló társasjáték, új játék elemekkel: fa városfalakkal, tornyokkal. Több taktika, szebb játék, egyszerűen fantasztikus!

Carcassonne - Neues Land - „Új föld”.
Ebben a legújabb önálló Carcassonne társasjátékban a vízfelületek megjelenése a fő újdonság. A vizek pontozásánál a befejezetlen vízfelületekért 1 pont jár minden kapcsolódó várért, és a befejezett vízfelületek esetében a szomszédos várakon kívül a szomszédos területekért is jár 1-1 pont.
A hegyek pontozásánál csak az számít, hogy hány város van a hegyen és a hegy körüli területeken. 

Kíváncsian várjuk, milyen újdonságokat hoz még Carcassonne a jövőben!

Te lehetsz az ELSŐ aki hozzászól!
Hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Belépés