Elállás joga


A Vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a Vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, írásban, vagy személyesen is. 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A Vevő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles is visszajuttatni a terméket a Webáruháznak (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül).

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevő elállása esetén a Gondolkodó Játékbolt Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti.
Gondolkodó Játékbolt Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat. Nem köteles azonban visszatéríteni a Vevőnek az esetleges emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat.

A fenti jogszabály által közölt elállási nyilatkozatmintát és tájékoztatót az alábbi linken tekintheti meg, másolhatja ki, egyben megismerheti a hivatkozott jogszabály teljes tartalmát. Kérjük figyelmesen tanulmányozza át! 

 

Meggondolt vásárlás (cserejog)

A vásárló az átvételétől számított 60 napon belül jogosult a még használatba nem vett terméket annak eredeti, sértetlen és bontatlan csomagolásában, valamint az eredeti számla egyidejű átadásával személyesen visszahozni az ügyfélszolgálatra.

Az előző feltételeknek mindenben megfelelő terméket a Webáruház visszaveszi és a termék számlán szereplő vételárának teljes összegét a vásárló által választott más termék vagy termékek vételárába beszámítja. Amennyiben a kiválasztott más termék vagy termékek vételára a meggondolt vásárlással érintett terméknél alacsonyabb, úgy ebben az esetben a különbözet visszafizetésére nincs mód.

A Webáruház fenntartja a jogot a jelen pontban foglalt cserejog alkalmazásának elutasítására, amennyiben a cserejogot nem a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal megegyezően vagy egyébként visszaélés szerűen gyakorolják. A Webáruház fenntartja továbbá a jogot a cserejog korlátozására vagy egyéb feltétel megállapítására, továbbá e lehetőség indokolás nélküli szüneteltetésére vagy megszüntetésére, amelyre vonatkozó tájékoztatást az ÁSZF módosításával tesszük közzé. Az esetleges módosítást megelőzően teljesített vásárlások a vásárlás teljesülésekor hatályos ÁSZF rendelkezései szerint kerülnek elbírálásra, ha az a vásárlóra nézve kedvezőbb.

Jelen pontban foglalt cserejog nem érinti a távollévők között kötött szerződés miatt fennálló, vásárlókat megillető elállási jogot, továbbá sem a jótállást, sem szavatossági jogokat, azok változatlanul érvényesek.